Organisatie

 

Stichting Pole Position kent een organisatiestructuur bestaande uit 3 organen:  bestuur, operationeel team en team partnerships & sponsoring

Het bestuur is het toezichthoudende orgaan dat belast is met de aansturing van de organisatie, een toezichthoudende rol heeft en zorgt dat alle randvoorwaarden voor het goed functioneren van de stichting gewaarborgd zijn.

Het operationele team is belast met de organisatie van de heldendagen en wensdagen en onderhoudt contacten met de vrijwilligers, organisatoren van sportevenementen.

Het team partnerships & sponsoring is belast met fondsenwerving; verantwoordelijk voor een verantwoord financieel beleid.

Het operationeel en team partnerships & sponsoring leggen middels de coördinator van deze teams verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur vergadert 4x per jaar waarbij alle lopende zaken aan bod komen.

 

 

Graag willen wij benadrukken dat alle vrijwilligers, dus ook de bestuurders, zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning maar slechts een vergoeding voor kosten die zij aantoonbaar hebben gemaakt in het kader van hun bestuurstaak voor de stichting. Er wordt streng op toegezien dat deze kosten zo beperkt mogelijk blijven.

Bestuur

Operationeel team

OP ZOEK NAAR JOU!

Partnerships & Sponsoring team

Zie vacature