Vrijwilligers zijn het hart van onze stichting. In hun vrije tijd steken zij veel energie in het opvrolijken van het leven van een ander. Zonder deze vrijwilligers heeft de stichting geen bestaansrecht.

Het zijn dan ook onze vrijwilligers die recht hebben op een goede begeleiding en ondersteuning vanuit de stichting. Jaarlijks organiseren wij een vrijwilligersdag waarbij wij naast een gezellig samenzijn ook ervaringen met elkaar uitwisselen en we waarin wij als stichting handvatten, tips en relevante informatie meegeven voor het optimaal begeleiden van een wens.Wij stellen ons tot doel om onze vrijwilligers een gevoel van “thuis” te geven bij Pole Position zodat zij hun kwaliteiten en capaciteiten optimaal in kunnen zetten.

Een vrijwilliger is een gewaardeerde medewerker waar wij eisen aan stellen. Deze eisen achten wij noodzakelijk omdat onze vrijwilligers het gezicht van onze stichting zijn. Een open karakter en een representatieve uitstraling zijn daarbij kernwaarden. Verder dien je als vrijwilliger een medische, paramedische of verpleegkundige achtergrond te hebben als je direct gaat werken met onze (kwetsbare) doelgroep. Hiermee kunnen wij als stichting garanderen dat onze helden tijdens hun droom adequate begeleiding ontvangen die op hun behoefte is afgestemd. Onze wenscoördinator zoekt de vrijwilliger met de juiste kwalificaties bij onze held.

Maar bovenal zijn onze vrijwilligers mensen waar wij bijzonder trots op zijn. Zij zijn het namelijk die het vermogen hebben om om zich heen te kijken en mensen die het nodig hebben een mooi moment in hun leven te bezorgen.

Wil jij vrijwilliger worden van stichting Pole Position? Dat kan!
Functiebeschrijving vrijwilliger bij stichting Pole Position

Je coördineert het uitje naar een sportevenement. Je voert een intakegesprek en creëert tijdens dat gesprek een beeld van de persoon met wie je op stap gaat. Op die manier krijg je een beeld van de belevingswereld van hem/haar. Als vrijwilliger werk je samen met een collega. Je bent verantwoordelijk voor het dagprogramma. Tijdens de “sportdag” ben je het aanspreekpunt voor alle gasten.

Wat verwachten we van jou?
 • Je organiseert op een professionele maar warme manier de “sportdag”
 • Je geeft op een creatieve manier invulling aan de dag
 • Je speelt in op de verwachtingen van de gasten
 • Je hebt het vermogen om in te spelen op snel veranderende situaties
 • Je maakt een draaiboek van de dag
Je bent een vrijwilliger die:
 • Organisatorisch sterk is en goed kan improviseren
 • Goed kan samenwerken en zijn eigen grenzen bewaakt
 • De belangen van de wensontvanger voorop stelt
 • Representatief is
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden bezit
 • De beschikking heeft over een computer en een e-mailadres
 • Voldoende tijd vrij kan maken om wensen te vervullen
 • Beschikt over een (para)medische of verpleegkundige achtergrond (indien wensvervuller)
 • In het bezit is van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Na aanmelding als vrijwilliger plannen wij een intakegesprek met je in. Hierbij gaat een lid van ons operationeel team samen met jou kijken waar je interesses liggen, maar ook waar jouw capaciteiten en kwalificaties het beste tot zijn recht komen binnen onze stichting. Mocht je vrijwilliger worden bij onze stichting dan onderteken je de vrijwilligersovereenkomst waarmee je automatisch (WA)verzekerd bent op momenten dat je voor de stichting aan het werk bent. Tevens verklaar je met ondertekening van de overeenkomst je te conformeren aan onze gedragscode welke we tijdens het intakegesprek met je door zullen nemen.

Als wensvervuller doorloop je een extra screening; je gaat tenslotte werken met een kwetsbare doelgroep. Je bent in het bezit van een VOG. Wij laten deze VOG iedere 2 jaar opnieuw beoordelen door de dienst justis van het ministerie. Na het intakegesprek en het overleggen van een geldige VOG loop jij een wensdag mee met ervaren vrijwilliger die jou wegwijs kan maken het begeleiden van een wens. Tevens beoordeelt deze vrijwilliger of jij geschikt bent om als wensvervuller aan de slag te gaan. Als ook die beoordeling positief is ga jij aan de slag als wensvervuller.

Voldoe jij aan dit profiel?

Solliciteer middels onderstaand contactformulier of stuur je sollicitatie naar info@stichtingpoleposition.nl

  Upload je CV (optioneel)