Bestuur

Stichting Pole Position kent een simpele organisatiestructuur bestaande uit 2 lagen: het dagelijks bestuur en de vrijwilligers. Gezien de omvang van de stichting is deze eenvoudige structuur voldoende.

Het bestuur onderhoudt contacten met de vrijwilligers, organisatoren van sportevenementen en met (potentiële) sponsoren, is verantwoordelijk voor een verantwoord financieel beleid en legt verantwoording af over haar activiteiten.

Maandelijks vergadert het bestuur waarbij alle lopende zaken aan bod komen.

Dagelijks bestuur:

Wilco van Gelder, voorzitter

Drs. Baldwin Stuvel penningmeester

Robin Talsma, secretaris

Drs. Tessa Nooij, lid

 

 

 

Graag willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Pole Position zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning maar slechts een vergoeding voor kosten die zij aantoonbaar hebben gemaakt in het kader van hun bestuurstaak voor de stichting. Er wordt streng op toegezien dat deze kosten zo beperkt mogelijk blijven.